Olemmeko vapaita?

Tämän sunnuntain teemana kirkkovuodessa on vapaus. Olemmeko vapaita, vai onko polkumme ennalta määrätty? Huomaan itsekin käyttäneeni molempia ääripäitä, joten yritän jäsentää hieman ajatuksiani. Mielestäni abstrakteilla ideoilla tulee olla ilmenemismuoto. Missä toteutamme vapauttamme? Bronfenbrennerin systeemiteoria tarjoaa näyttämön: Meillä on biologisia valmiuksia, jotka aktivoituvat ympäristössämme tai jäävät piiloon. Tältä pohjalta olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa lähimmäistemme, yhteisöjen ja kulttuurin kanssa. Me vaikutamme ja meihin vaikutetaan, vaikuttaisi tasapeliltä.

Mutta vaikka olisimme täysin kahlittuja jossakin tilanteessa, niin sisällämme on aina aitoa autonomiaa. Ripaus vapautta näyttää löytyvän kaikkialta elämästä: Kun kontrolloidaan olosuhteita, valoa, lämpöä, kosteutta, ravintoa, kasvatusta, niin organismi tuntuu toimivan – pahus vieköön – juuri niin kuin se itse haluaa. (Harvardin yliopiston kokeellisen tutkimuksen leikkimielinen sanonta)

Me ihmiset käytämme autonomiaamme tärkeiden asioiden etsimiseen ja varjelemiseen. Kun tässä tavoittelussa meitä rajoittavat geenit, persoonallisuus tai tiedostamattomat impulssit, niin ainakin osin tiedostamme tämän ja pyrimme ottamaan ne huomioon. Kun tilanteet tuntuvat kaatuvan päälle hallitsemattomasti, niin opimme välttelemään tilanteita, valitsemme toisia tilanteita, muokkaamme ja uudelleen määrittelemme tilanteita mieluisemmaksi. Kun ympäristömme ja kulttuurimme painostaa meitä tiettyyn muottiin, niin samalla olemme kiinteä osa tätä kokonaisuutta ja vaikutamme sisältäpäin.

Sisäinen autonomia ei ole vain yksi tekijä kokonaisuudessa, vaan elämämme hienoin osa. Eversti John Boyd kehitti johtamisen ja päätöksenteon mallin ´havainto-orientaatio-päätös-toimeenpano´. Boydin mukaan mallin tärkein osa on orientaatio, joka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti kaikkeen, myös havaintoihimme, päätöksiimme sekä toimeenpanoon. Ne asiat, joita tavoittelemme tiedostetusti tai tiedostamattamme, ovat kuin magneetti, joka kerää massaa ympärilleen ja antaa merkityksen kaikelle muulle. Voimme tuoda näkyväksi näitä massakeskipisteitä tutkimalla, mihin käytämme aikaamme ja rahojamme, tai kysymällä miksi.

Esimerkiksi, miksi haluan ylläpitää taloamme? Koska haluan pysyvän kodin perheelle. Miksi haluan pysyvyyttä? Koska arvelen tämän rakentavan turvallisuutta lasten kasvun pohjaksi. Miksi haluan lasten kasvua? Koska uskon elämän lisäämisen ja varjelemisen olevan hyvä asia. Hetkinen, eli talo ei olekaan päämäärä, vaan keino saavuttaa jotain tärkeämpää. No, miten tämä arvojumppa liittyy vapauteemme? Ensiksi, jos emme tunnista päämääriämme, niin sitten annamme tiedostamattoman ja vähemmän tärkeän ohjata elämäämme. Vapauteemme kuulunee se, että me ohjaamme, tai ainakin tiedostamme kenen veneeseen olemme hypänneet. Toiseksi, mukaillen apostoli Paavalia; kaikki mikä on mahdollista ja sallittua, ei ole silti hyväksi. Maailmassa on monia hyviä asioita, mutta vain muutamat harvat ovat tarkoitettu elämämme keskiöön, pyhiksi.

Ja nyt lähestymme kristityn vapautta, joka syntyy siitä, kun sitoudumme elämään ´luotuna-langenneena-mutta lunastettuna´. Tämä uskon orientaatio kiinnittää meidät Hengen todellisuuteen, sen lisäksi, että samalla olemme kiinni luonnollisessa ympärillä olevassa todellisuudessa. Luonnollista todellisuutta hallitsee vahvimman laki ja itsekeskeisyys, ja sen johtopäätöksenä on heikko ja kelpaamaton ihminen. Kun taas Hengen todellisuus palauttaa alkuperäisen identiteettimme, jossa kelpaamme ja saamme rauhan. Hengen todellisuuden päämääränä on kirkastaa Pyhää lisää, tukea ihmistä ja iloita kaikesta elämästä.

Avioliittoa ei ole tarkoitettu kahden ihmisen väliseksi talous-, tuotanto- tai onnellisuussopimukseksi, jossa luotamme vain omiin voimiin, vaan Hengen päämääriä lujittavaksi eläväksi soluksi, joka varustetaan kaikella tarvittavalla. Olemmeko siis vapaita kaikesta? Emme, olemme luonnollisen sekä Hengen todellisuuden alaisia. Olemmeko vapaita johonkin? Kyllä, meillä on lupaus kokonaisesta identiteetistä yksilölle osana yhteisöä, ja olemme vapaita etsimään paikkaamme. Olemmeko vapaita jostakin? Kyllä, Hengen todellisuuden kautta olemme vapaita luonnollisen todellisuuden tuomioista.

You need to Login for joining waitlist.