Mitä tehdä kun parisuhde on kriisissä

Mitä pidemmälle parisuhde etenee, sitä todennäköisemmin puolisot kohtaavat kriisejä. Suhteen alussa ihastuessa ja rakastuessa emme todellisuudessa rakastu aitoon ihmiseen, vaan pikemminkin omaan mielikuvaan toisesta. Ajan kuluessa puolison erilaisuus saattaa alkaa häiritä ja jopa ärsyttää.

Olemme kaikki erilaisia ja aina emme pysty arvostamaan toisen erilaisuutta. Joskus suhteellisen pieneltä ja arkiselta tuntuva asia voi pitkittyessään muodostua kriisiksi. Toistamme usein erimielisyyksissä meille tyypillisiä toimintamalleja, joilla olemme tottuneet selviytymään jo lapsuudessa.

Arjen normaalit välienselvittelyt voivat äityä jopa kriisiksi, jos ei ole taitoa tai uskallusta puhua avoimesti. Parisuhde on onnistuessaan hoitava ja turvallisuutta tuova intiimein ihmissuhde. Siinä puolisot jakavat toisistaan kaikkein syvimpiä asioita niin henkisesti kuin fyysisesti.

Hävettää kun meidän parisuhde ei ole sellainen kuin muilla

Parisuhteeseen ladataan paljon ihanteita, joiden tasolle ei kukaan todellisuudessa yllä. Kaikissa suhteissa on erimielisyyksiä, vaikka ne yritetään pitää salassa neljän seinän sisässä. Huolitellulla ja rennon varmalla olemuksella pyritään antamaan onnistunut ja onnellinen kuva ulos päin.

Olenko väärän ihmisen kanssa?

Häpeä on syvä ja kahlitseva tunne. Se estää avoimuutta ja haastavien asioiden käsittelyä. Häpeä on kuluttavaa ja elämää rajoittavaa. Avun pyytäminen tai avun vastaanottaminen voi olla se kaikkein vaikein ensimmäinen askel kohti toipumista. Ei kannata jäädä häpeän uhriksi vaan ymmärtää kriisi porttina uuteen vaiheeseen, jossa vanhat tottumukset ja toimintamallit jätetään taakse.

Apua on tarjolla, siitä on tarkemmin tämän artikkelin lopussa. Jos haluat kuitenkin puhua jonkun luotettavan ihmisen kanssa nimettömästi saman tien, soita Parempi yhteys -parisuhdepuhelimeen p. 050 3122 325.  Se vastaa tiistaista perjantaihin kello 10–16. Voitte myös hakea tukiparia tai lähteä parisuhdetapahtumaan.

Millaisia parisuhdeongelmia voi tulla?

Jokainen parisuhde etenee kehitysvaiheittain. Suhteessa oleminen ei ole muuttumaton olotila. Suhteeseen vaikuttavat niin ulkoiset kuin sisäiset tekijät. Puolisoina reagoimme ristiriitatilanteisiin hyvin eri tavoin ja kasvamme omaan yksilölliseen tahtiimme. Erimielisyyksiä ei ensisijaisesti tulisi vältellä, vaan opetella niiden käsittelyä yhdessä.

Viha ja pettymys sekä muut suhteeseen liittyvät kielteiset tunteet eivät läheskään aina ole merkki rakkauden loppumisesta tai avioliiton epäonnistumisesta. Ne saattavat vain viestiä, että puolisot ovat siirtymässä suhteessa uuteen vaiheeseen.

Onko meillä kriisi?

Jokainen parisuhteen vaihe on myös yksilötason kehityshaaste.  Ongelmien onnistunut läpikäyminen avaa mahdollisuuden omalle henkiselle kasvulle, joka vaikuttaa aina myös parisuhteeseen. Suhteessa kasvamisen tulisi tähdätä puolisoiden terveeseen itsenäistymiseen ja vastuun ottamiseen omasta toiminnasta. Oman minän löytäminen ja parisuhteen kypsyminen on elämänmittainen tehtävä.

Kriisejä voi syntyä kaikenlaisista asioista. Jokainen pari voi tunnistaa heille tyypilliset niin sanotut kestoaiheet, jotka aiheuttavat ristiriitoja. Ne voivat olla hyvin tavallisia asioita, mutta toistuessaan arjessa kerta toisensa jälkeen ne nakertavat tunnesuhdetta. Kestoaiheiden käsittely voi näkyä äänekkäänä riitelynä tai vetäytymisenä hiljaiseen mykkäkouluun. Jokaisella on oma tyypillinen keinonsa selviytyä, kun riita haastaa oman turvallisuudentunteen. Mykkäkoulu tai selän kääntäminen on vääränlaista vallankäyttöä siinä missä raivokkaan repivä huutaminenkin.

Milloin kannattaa hakea parisuhdekriisiin apua?

Parille tyypillinen tuhoava kehä lähtee pyörimään kuin itsestään. Hetken kuluttua kumpikaan ei edes osaa sanoa, mistä oikeastaan riidellään. Molemmat voivat kuitenkin huonosti ja toivovat muutosta. Joskus tilanteeseen havahdutaan vasta vuosien yhdessä olon jälkeen.

Tällaisen parisuhdetta kuihduttavan kehän tunnistamiseksi ja pysäyttämiseksi tarvitaan usein ulkopuolista apua. Esimerkiksi koulutettu tukipari voi tarjota apua ja jakaa omaa kokemustaan. Se normalisoi riitelyä ja rauhoittaa kärjistynyttä tilannetta. Molemmat puolisot tarvitsevat turvallista tilaa ilmaista omia tuntemuksiaan. Vertaistuki antaa oivallisen kokemuksen hyväksytyksi tulemisesta.

Aiheuttaako lapsen syntymä parisuhdekriisin?

Parisuhdekriisin voi laukaista melkein mikä tahansa muutos elämässä. Vauvan odotus ja syntymä, niin ihania kuin ne ovatkin, voivat laukaista suuria haasteita parisuhteeseen. Varsinkin esikoisen syntymä on suuri muutos parisuhteessa ja perheessä. Hormonaaliset muutokset ovat hiukan eriaikaisia odottavilla vanhemmilla. Lue lisää hormonien muutoksista Terveyskirjastosta.

Asia voi olla hämmentävää myöntää edes itselleen. Mahdollisen kriisin syyllinen ei tietenkään ole vauva, mutta syntymän myötä vanhemmuus pakottaa puolisot merkittäviin kasvuhaasteisiin. Muutos aiempiin totuttuihin rutiineihin ja toimintamalleihin on väistämätön. Lapsen myötä aktivoituvat usein myös omat lapsuuden kipukohdat.

Sairaus ─ parisuhdekriisi

Sairaus tai taloudelliset ongelmat haastavat aina suhdetta. Sairaus tulee kutsumatta kolmanneksi pyöräksi suhteeseen ja pakottaa kohtaamaan epävarmuutta ja turvattomuutta. Tällaisissa tilanteissa puolisoiden erilaisuus myös korostuu ja luontainen toimintamalli ottaa helposti vallan. Toinen haluaa puhua faktoista ja toinen ahdistuu niistä. Toiselle luo toivoa suunnitella tulevaisuutta, mutta toisella katse on tässä päivässä. Usein sairauden keskellä ei ymmärretä, että sen kylkiäisenä pari joutuu myös keskelle parisuhdekriisiä. Voi olla helpottavaa kuulla, kun joku toinen sen sanoo ääneen. Tällaisissa tilanteissa on ensiarvoisen tärkeää, että ei jää yksin. Parisuhdekeskus Kataja auttaa, kun oma tai puolison sairastuminen tai erityisen tuen tarve rasittaa parisuhdetta.

Miten voin pelastaa avioliittoni?

Parisuhde ilman erimielisyyksiä on hyvin harvinainen. Erimielisyyksiä tulee väistämättä, jos molemmilla puolisoilla on aidosti tilaa ja turvaa olla omana itsenään suhteessa. Tavoitteena ei ensisijaisesti tulisi olla riidaton parisuhde, vaan se, että erimielisyyksiä osataan kohdata yhdessä. Saman riidanaiheen toistuminen syö tunnesuhdetta.

Toimivaan tunnesuhteeseen tarvitaan molempien puolisoiden sitoutumista tehdä töitä parisuhteen ongelmien ratkaisemiseksi. Kriisiytyneen parisuhteen eteen voi kuitenkin tehdä myös paljon yksin, vaikka kumppani ei vielä osoittaisi kiinnostusta siihen. Luontaisesti olemme taipuvaisia näkemään suhteen suurimmiksi ongelmiksi juuri puolison tekemiset tai tekemättä jättämiset.

Parisuhteessa olemme kuitenkin toistemme pelejä. Jokainen voi harjoitella katseen kääntämistä itseensä ja omaan osuuteensa parisuhteessa. Toista ihmistä ei voi muuttaa, itseään voi. Muutokset omassa käytöksessä ja vastuunottaminen omasta toiminnasta voivat jopa pysäyttää negatiivisen kierteen.

Mitä voin tehdä yksin parisuhteen hyväksi?

Luottamus ja avoimuus ovat parisuhteen peruspilareita. Avoimuus omista tunteista on aina myös heittäytymistä ja riskin ottamista. Aina ei voi olla varma, kuinka puoliso ottaa asiat vastaan. Usein kuitenkin juuri avoimuus on aseistariisuvaa.

Oman roolin muuttaminen parisuhteessa pakottaa puolisoa tarkastelemaan vastarooliaan. Kun tulee tietoisemmaksi siitä, mikä on minun osuuteni parisuhteen haasteissa, on helpompaa hahmottaa, mitä suhteessa tapahtuu. Omasta puolesta puhuminen toisen syyttämisen sijaan voi avata täysin uusia uria yhteiselle keskustelulle.

Kärsivällisyys on tärkeää, oli sitten kysymys yllättävästä kriisistä tai vähittäisestä ajautumisesta umpikujaan. Tunnesuhteessa saadut syvät ruhjeet vaativat aina aikaa ja määrätietoista työskentelyä. Mitä isommasta loukkauksesta on kyse, sitä enemmän sen käsittely vaatii aikaa ja työtä. Lähimpään ihmiseen käytetty aika maksaa itsensä monin verroin takaisin. Kun yhteys puolisoon korjautuu, se hoitaa syvältä.

Mistä saan apua parisuhdekriisiin?

Soita Parempi yhteys -parisuhdepuhelimeen, 050 3122 325 (ti–pe klo 10–16). Siellä sinua kuuntelevat kokeneet ja koulutetut työntekijät. Monesti jo se, että saat puhua asioistasi, helpottaa niiden jäsentämistä ja rauhoittaa. Puolison kohtaaminen saattaakin olla kevyempää ajatusten tuulettamisen jälkeen. Keskustelut parisuhdepuhelimessa ovat luottamuksellisia.

Voit myös hakea tukiparia. Tukiparitoiminnassa tarjotaan vertaistukea parisuhdekriisissä tai haastavassa tilanteessa olevalle parille nopeasti ja maksutta. Toiminta on tarkoitettu pariskunnille, sillä molempien puolisoiden sitoutuminen kriisin työstämiseen johtaa useammin pysyviin muutoksiin parisuhteessa.

Tukipari on koulutettu vapaaehtoinen pariskunta, joka haluaa antaa tukea haastavissa tilanteissa. Tukipari on vierellä kulkija, jonka tärkeimpiä tehtäviä ovat kuunteleminen, rohkaiseminen ja toivon herättäminen.

Lähde parisuhdekurssille tai -leirille, joita järjestämme useita eripituisia vuosittain. Kursseja on eri puolilla Suomea sekä verkossa. Niissä käsitellään parisuhteen eri osa-alueita luentojen ja pienryhmäkeskustelujen avulla. Vertaistuki koulutettujen ryhmänohjaajien luotsaamissa pienryhmissä on monille parisuhdekurssien parasta antia. Panostamme myös lastenhoitoon niin, että perheen pienimmät viihtyvät omassa ohjelmassaan luentojen ja pienryhmien aikana.

© Parempi avioliitto 2022

Jonotuslista Liity jonotuslistalle syöttämällä sähköpostiosoite alla olevaan kenttään.
You need to Login for joining waitlist.