Vapaaehtoisten koulutukset

Kaikki yhdistyksen vapaaehtoiset koulutetaan tehtäviinsä. Tarjoamme jatkuvasti laadukasta täydentävää koulutusta, josta on iloa sekä vapaaehtoisena toimiessa että esimerkiksi työelämässä. Peruskoulutusten lisäksi vuosittain järjestetään täydentävä teemakoulutus vertaistukea vahvistavasta aiheesta. Jos kiinnostut koulutuksista, katso tapahtumasivulta, koska seuraava koulutus järjestetään.
Tukipari- ja Parisuhdepuhelin-koulutuksista kysy toimisto@parempiavioliitto.fi

Ryhmänohjaajakoulutus

Viikonlopun mittainen ryhmänohjaajakoulutus järjestetään syksyisin. Koulutuksessa perehdytään vertaistuen ideaan, ryhmädynamiikkaan, viestintätaitoihin ja ryhmätehtävien käyttöön. 

Koulutuksen tavoitteena on, että ryhmänohjaaja 

 • ymmärtää vertaistyön mahdollisuudet ja rajat 
 • hahmottaa ryhmän toiminnan ja vuorovaikutteisuuden sekä muistaa tasapuolisuuden 
 • osaa toimia yhteistyössä puolisonsa kanssa tehtäviä jakaen 
 • rohkaistuu auttamaan ryhmäläisiä puhumisessa ja myös puheen rajoittamisessa 
 • käyttää ryhmätehtäviä ryhmän tilanteeseen soveltuvalla tavalla.

Koulutuksessa harjoitellaan ryhmänohjaamista. 

Koulutukseen osallistujien tulee olla osallistunut Parempi avioliitto ry:n tapahtumien vertaisryhmiin. Ryhmänohjaajaparien tulee sitoutua tapahtumista vastuullisen Parempi avioliitto ry:n tavoitteisiin.

 

Esiintymiskoulutus 

Esiintymiskoulutus on tarkoitettu sekä yhdessä oman puolison kanssa pariluennoinnista haaveileville että konkariluennoitsijoille. Koulutus järjestetään syksyisin. 
Koulutus sisältää luentoja, pienryhmäpohdintoja, konsultoivia kommentteja, intensiivistä harjoittelua ja tekemällä oppimista.
Koulutuksen tavoite on, että luennoitsijapari oppii rakentamaan oman näköisen, teknisesti ja sisällöllisesti tasokkaan ja mielenkiintoisen luennon. Koulutuksessa harjoitellaan myös palautteen antamista ja vastaanottamista. Kannustavan palautteen perusteella jokaisen on mahdollista löytää omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan. 

 

Tukiparikoulutukset 

Tukiparien peruskoulutus verkossa 

Tukiparien peruskoulutus on 10 tunnin laajuinen. Se sisältää luentoja, tehtäviä, podcasteja ja artikkeleita. Koulutusta edellytetään tukiparina toimivilta. 

Peruskoulutus järjestetään Howspace -verkkoalustalla. Koulutukseen voi osallistua joustavasti omien aikataulujen mukaisesti.  

Koulutus koostuu neljästä teemasta:

 1. Tukipari – vierellä kulkija
 2. Onnistunut tukipariprosessi 
 3. Parisuhteen perusaiheet
 4. Erityistilanteet parisuhteessa 

Koulutuksen tavoite on, että tukipari hallitsee oman vapaaehtoisroolinsa ja ymmärtää, miten pareja erilaisissa haastavissa tilanteissa kohdataan. Tavoitteena on myös, että pari kokee olevansa valmis aloittamaan vapaaehtoistehtävässä.  

Tukiparien koulutus- ja virkistysviikonloppu 

Tukiparien koulutus- ja virkistysviikonloppu järjestetään syksyisin. Koulutuksessa käsitellään vaihtelevasti erilaisia parisuhteeseen ja auttamiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita.  

Koulutusten tavoitteena on, että tukipari 

 • rohkaistuu tapaamaan ja kohtaamaan myös sellaisia pareja, joiden kanssa heillä ei ole samankaltaisia kokemuksia 
 • rohkaistuu ottamaan puheeksi vaikeilta tuntuvia aiheita 
 • ymmärtää vapaaehtoisen auttajan mahdollisuudet, rajat ja auttajan motiivit.

Koulutuksessa on myös mahdollisuus tutustua, verkostoitua ja jakaa kokemuksia toisten vapaaehtoisten tukiparien kanssa. Koulutus tarjoaa myös virkistäytymistä vaativasta vapaaehtoistyöstä.  

Tukiparien etäkahvit 

Tukiparien etäkahvit järjestetään 5–6 kertaa vuodessa.
Etäkahveilla vierailevat asiantuntijat jakavat tukipareille tietämystä parisuhteeseen ja parien kohtaamiseen liittyvistä teemoista.  

Etäkahvien tavoitteena on tarjota välineitä erityisongelmien tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen. Kahveilla on myös mahdollisuus tavata muita tukipareja.  

Vapaaehtoisen puhelinpäivystäjän koulutus 

Parempi yhteys -parisuhdepuhelimen vapaaehtoisen päivystäjän koulutuksia järjestetään tarvittaessa.  

Kuva: Jani Laukkanen

© Parempi avioliitto 2022

Jonotuslista Liity jonotuslistalle syöttämällä sähköpostiosoite alla olevaan kenttään.
You need to Login for joining waitlist.