Sielunhoidollinen seminaari: Kärsimys voi kääntyä siunaukseksi

Tapahtuman tavoitteena oli itsetuntemuksen kehittäminen oman elämänhistorian ja erilaisten kokemusten käsittelyn kautta.  Kun oppii kohtaamaan ja hyväksymään oman elämäntarinansa kaikkine kokemuksineen, on helpompi ymmärtää ja auttaa muita. Parempi itsetuntemus auttaa myös voimaan paremmin omassa elämässä ja ihmissuhteissa. 

Viikonlopun teemana oli kärsimys. Aihetta käsiteltiin turvallisessa ja toivoa tuovassa ilmapiirissä. Luennoilla kuulimme, miten kohdata ja suhtautua oman elämän vaikeisiin kokemuksiin sekä millaisin eväin voisimme kohdata kärsivää ihmistä. Lauantain kouluttajana toimi kirjailija ja terapeutti Salme Blomster 

Kärsimys voi johtua monesta syystä.
Se voi olla itse aiheutettua väärillä valinnoilla, toisten aiheuttamaa, jopa Jumalan antamaa tai sallimaa. Kärsimys voi kääntyä siunaukseksi, jos se vetää meitä lähemmäksi Kristusta. Toiset kärsimys katkeroittaa. Toisia se kasvattaa. Jeesus ei luvannut kenellekään menestystä ja jatkuvaa onnea. Sen sijaan hän sanoi seuraajiensa joutuvan kärsimään vainoista ja vihasta, Salme Blomster kiteyttää

 

Tapahtuman vieraileva luennoitsija, kirjailija-terapeutti Salme Blomster puhuu kärsimyksen kohtaamisesta omassa ja toisten elämässä.

 

 

You need to Login for joining waitlist.