TOISTEN TUKENA

Vapaaehtoistehtävät

Millaisia vapaaehtoistehtäviä Parempi avioliitto ry:ssä on  tarjolla? Leireillä, tapahtumissa ja arjessa on monta tapaa osallistua toimintaan. Vapaaehtoisia yhdistää halu toimia parien ja perheiden tukena. Lue tästä keskeisten tehtävien kuvaukset. Jos ja kun innostut, laita viesti toimisto@parempiavioliitto.fi

Ryhmänohjaajapari

Ryhmänohjaajat luotsaavat 2-3 pariskunnan vertaisryhmiä yhdistyksen tapahtumissa. Ryhmänohjaajana toimitaan yhdessä oman puolison kanssa. Tärkeimpiä tehtäviä ovat keskustelun ohjaaminen, puheenvuorojen tasapuolinen jakaminen ja aikataulusta huolehtiminen sekä kuunteleminen, rohkaiseminen ja toivon herättäminen. Tapahtumissa on kaksi noin kahden tunnin vertaisryhmätapaamista päivittäin.

Ryhmänohjaajaparilta edellytetään kokemusta oman parisuhteen työstämisestä, yhdistyksen tapahtumiin osallistumista sekä ryhmänohjaajille suunnatun peruskoulutuksen suorittamista. Hyvät kuuntelu- ja vuorovaikutustaidot tukevat tehtävässä onnistumista. Lisäksi suosittelemme osallistumista muihin yhdistyksen vapaaehtoisille tarkoitettuihin koulutuksiin.

Luennoitsijapari

Yhdistyksen tarjoama tuki perustuu vertaisten keskinäiseen tukeen. Luennoissa hyödynnetään tutkimus- ja kokemuspohjaista tietoa. Jokainen luennoitsijapari tarkastelee valittua teemaa omakohtaisten kokemusten kautta. Teorian ja henkilökohtaisten tarinoiden välinen suhde on puolet ja puolet.

Luennoitsijoina toimitaan yhdessä oman puolison kanssa. Tapahtumissa on kaksi 35 minuutin vertaisluentoa päivittäin. Luennoitsijaparilta edellytetään kokemusta oman parisuhteen työstämisestä, yhdistyksen tapahtumiin osallistumista sekä luennoitsijoille suunnatun peruskoulutuksen suorittamista. Hyvät vuorovaikutustaidot tukevat tehtävässä onnistumista. Lisäksi suosittelemme osallistumista muihin yhdistyksen vapaaehtoisille tarkoitettuihin koulutuksiin.

Tapahtumatiimin jäsen 

Tapahtumatiimin jäsen osallistuu kurssin suunnitteluun ja käytännön toteuttamiseen ennen tapahtumaa ja sen aikana. Ennen tapahtumaa pidetään 2–3 suunnittelupalaveria. Tapahtumatiimin jäsenenä toimitaan yhdessä oman puolison kanssa. 

Tehtävät jakautuvat kolmeen osaan: ennen tapahtumaa, ennen osallistujien saapumista sekä tapahtumassa toteutettaviin tehtäviin. Tärkeimpiä tehtäviä ennen tapahtumaa ovat ryhmänohjaajien ja ilmoittautumisessa tarvittavan henkilöstön rekrytointi, juonnoista sopiminen sekä iltaohjelman suunnitteleminen. Tapahtumapaikalla keskitytään tapahtuman visuaalisen ilmeen rakentamiseen, opasteiden pystyttämiseen, ryhmätilojen merkitsemiseen sekä ilmoittautumispisteiden rakentamiseen. Tapahtuman aikana vapaaehtoiset työskentelevät asiakaspalvelupisteellä sekä osallistuvat juontojen ja iltaohjelman toteuttamiseen.  

Tapahtumatiimin jäseneltä edellytetään yhdistyksen tapahtumiin osallistumista sekä parisuhdetyön hyvää tuntemusta. Luennoitsijoiden ja ryhmänohjaajien tunteminen tukee tehtävässä onnistumista. Lisäksi suosittelemme osallistumista muihin yhdistyksen vapaaehtoisille tarkoitettuihin koulutuksiin. 

Tukipari 

Tukipari tarjoaa vertaistukeen perustuvaa keskusteluapua parisuhdekriisissä tai haastavassa tilanteessa olevalle parille. Apu on tarkoitettu pariskunnalta pariskunnalle. Tukiparin tärkeimpiä tehtäviä ovat molempien puolisoiden kunnioittava kuunteleminen, rohkaiseminen ja toivon herättäminen. 

Tukiparit tapaavat tuettavia pareja tyypillisesti 3–6 kertaa joko livenä tai etänä. Tapaamisten paikasta, määrästä ja säännöllisyydestä tukipari ja tuettava pari sopii keskenään.  

Tukiparilta edellytetään kokemusta oman parisuhteen työstämisestä, osallistumista yhdistyksen parisuhdekurssille sekä tukipareille suunnatun peruskoulutuksen suorittamista. Lisäksi suositellaan osallistumista tukiparien omiin koulutuksiin.

Puhelinpäivystäjä 

Puhelinpäivystäjän tehtävänä on päivystää ja vastata parisuhdepuhelimeen ja tarjota keskustelutukea soittajille. 
Parempi yhteys -parisuhdepuhelin päivystää tiistaista perjantaihin kello 10–16. Yksi päivystysvuoro kestää 3 tuntia, joko klo 10–13 tai klo 13–16. Päivystäjä voi itse varata itselleen päivystysvuoroja oman innostuksensa mukaan.  

Puhelinpäivystäjältä edellytetään halua auttaa, kykyä eläytyä toisen asemaan, kykyä kuunnella osoittaen välittämistä ja hyväksyntää sekä vaitiolovelvollisuutta. Lisäksi edellytetään päivystäjien koulutukseen ja ryhmätyönohjaukseen osallistumista.

Paristo-pienryhmän ohjaajapari 

Ohjaajapari kokoaa omalta paikkakunnaltaan 3–5 parin Paristo-vertaisryhmän keskustelemaan parisuhteen asioista 1–2 kertaa kuussa. Ohjaajat tilaavat Parempi avioliitto ry:ltä Paristo-pienryhmämateriaalin. Se sisältää diaesitykset ja tehtävät 30 kokoontumiskertaa varten. 

Ohjaajapari valmistelee ensimmäisen kokoontumisen kotiinsa tai muuhun sovittavaan tilaan. He esittelevät ensimmäisen aiheen materiaalin ja oman kokemuksensa pohjalta; seuraavilla kerroilla on muiden parien vuoro alustaa keskustelu.  

Ohjaajaparilta edellytetään intoa perustaa ryhmä, kykyä organisoida toiminta ja mielellään kokemusta ryhmän ohjaamisesta. Ryhmän tarkoitus on tukea pareja arjen ja parisuhteen haasteissa.

Kumpparit-tapahtuman järjestäjä

Tapahtumajärjestäjän tehtävä on toteuttaa omassa seurakunnassaan tai oman ammatillisen / harrastusalansa puitteissa luento tai luentosarja. Tätä varten hän saa käyttöönsä Parempi avioliitto ry:ltä yleisölleen soveltuvan digitaalisen luentoaineiston. Luentodiat on jaoteltu elämänvaiheittain. Jokaisessa on kuusi luentoa keskustelutehtävineen.

Tapahtuman järjestäjä valitsee oman kohderyhmänsä mukaisen paketin ja toteuttaa sen joko kokonaan tai osan siitä. Luentopakettiin sisältyy 5–7 minuutin lyhytelokuva, jossa kuvataan elämänvaihetta elävän parin arkea. Kuvitetut 15–16 dian paketit sisältävät keskustelukysymykset parikeskusteluihin. Järjestäjä saa avukseen myös oppaan materiaalin käyttämiseen.

Tapahtuman järjestäjän tehtävä on varata tila, mahdollinen lastenhoito ja esiintyjät. Hän saa tiedotusapua Parempi avioliitto ry:ltä, joka laittaa tapahtumalinkin sivuilleen. Tapahtuman jälkeen järjestäjä raportoi osallistujamäärät toimisto@parempiavioliitto.fi

Järjestäjältä edellytetään kiinnostusta tarjota valitulle yleisölle parisuhdetietoa ja -tukea. Hänellä on valmiit verkostot tapahtuman toteuttamiseen.

Sometiimiläinen

Sometiimiläinen ideoi ja tuottaa parisuhdeaiheisia päivityksiä Parempi avioliitto ry:n sosiaalisen median tileille Facebookissa ja Instagramissa. Vapaaehtoinen luo osaltaan yhdistyksen viestinnällistä ilmettä persoonallisilla oivalluksillaan parisuhteen arjesta ja kohokohdista.
Sometiimiläisen on hallittava sosiaalisen median perustaidot. Hän ideoi postauksen, kirjoittaa tekstin, etsii tai kuvaa kuvituksen ja julkaisee päivityksen. Hänellä on hyvä olla luova ja innostava tapa ilmaista itseään. Somepäivitysviikko on noin kuuden viikon välein. 

Tehtävässä pidät yllä ja kartutat myös työelämässä hyödyllisiä sosiaalisen median taitoja. Sometiimi pitää yhteyttä Facebook-ryhmässä ja tapaa, ideoi ja kouluttautuu 1–2 kertaa vuodessa.

Lastenohjaaja

Lastenohjaajat toimivat yhdistyksen tapahtumissa. Heidän tehtävänään on leikkiä ja askarrella lasten kanssa. Tehtäviin kuuluu myös välipalan antaminen, vaippojen vaihtaminen, päiväunille nukuttaminen sekä lasten pukeminen ulkoilua varten tai siinä avustaminen. Tärkeintä on, että ohjaaja on jatkuvasti läsnä ja kiinnostunut lapsen tekemisistä innostaen, kannustaen ja tarvittaessa lohduttaen.

Lastenohjaajalta edellytetään omatoimisuutta, iloista ja asioihin tarttuvaa asennetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. On tärkeää, että pienet hoidettavat tuntevat olonsa turvalliseksi hoitajan seurassa.

Lastenohjaajan työaika on noin kuusi tuntia päivässä. Työaika jakautuu aamu- ja iltapäivään, välissä on lounastauko. Töitä on pääasiallisesti viikonloppuisin Pieksämäen parisuhde- ja perheleiriä lukuun ottamatta.

Tehtävässä:

  • Opit toimimaan lasten kanssa ja ohjaamaan heitä.
  • Pääset käyttämään taitojasi sekä saat arvokasta työkokemusta.
  • Olet osa lastenohjaajien porukkaa ja saat uusia tuttavuuksia.

Lastenhoidon vastaava perehdyttää lastenohjaajat työhön aina ennen tapahtumaa.

Lastenhoidon vastaava

Lastenhoidon vastaava vastaa lastenohjelmasta yhdistyksen tapahtumissa. Hänen tehtävänään on suunnitella lastenohjelma, perehdyttää ohjaajat tehtäväänsä, osoittaa heille omat hoitolapset sekä huolehtia yleisestä turvallisuudesta lastenohjelmassa. Tarvittaessa lastenhoidon vastaava osallistuu myös lasten hoitamiseen ja leikittämiseen.

Lastenohjaajalta edellytetään vähintään 18 vuoden ikää, omatoimisuutta, koordinointikykyä, kokemusta lasten kanssa toimimisesta, iloista ja asioihin tarttuvaa asennetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Lastenhoidon vastaavan työaika on noin seitsemän tuntia päivässä. Työaika jakautuu aamu- ja iltapäivään, välissä on lounastauko. Töitä on pääasiallisesti viikonloppuisin Pieksämäen parisuhde- ja perheleiriä lukuun ottamatta.

Tehtävässä:

  • Opit organisoimaan ja suunnittelemaan lasten omaa tapahtumaa.
  • Pääset opettelemaan tiimin johtamista.
  • Pääset hyödyntämään taitojasi monipuolisesti.
  • Saat arvokasta työkokemusta.
  • Työtodistuksen viikonlopputapahtumista pyydettäessä sekä aina Pieksämäen parisuhde- ja perheleiriltä.

Leiribändin jäsen

Leiribändin jäsenet huolehtivat musiikkivastaavan johdolla yhteislaulujen säestämisestä tapahtumissa. Mukaan bändiin on mahdollista päästä, kun tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä ruksittaa kohdan ”Voin toimia musiikissa soittajana/laulajana”. Musiikkivastaa kokoaa bändin pari viikkoa ennen tapahtumaa ja on yhteydessä bändiläisiin.

Bändiläisiltä edellytetään oman soittimen hyvää hallintaa, nopeaa uusien stemmojen omaksumista sekä itsenäistä harjoittelua ennen tapahtumaa.

Kuva: Joel Kallio

© Parempi avioliitto 2022

Jonotuslista Liity jonotuslistalle syöttämällä sähköpostiosoite alla olevaan kenttään.
You need to Login for joining waitlist.