TOISTEN TUKENA

Vapaaehtoistehtävät

Millaisia vapaaehtoistehtäviä Parempi avioliitto ry:ssä on  tarjolla? Leireillä, tapahtumissa ja arjessa on monta tapaa osallistua toimintaan. Vapaaehtoisia yhdistää halu toimia tavalla tai toisella toisten parien ja perheiden tukena. Lue tästä keskeisten tehtävien kuvaukset. Jos ja kun innostut, laita viesti toimisto@parempiavioliitto.fi

Ryhmänohjaajapari

Ryhmänohjaajat luotsaavat 2-3 pariskunnan vertaisryhmiä yhdistyksen tapahtumissa. He toimivat aina pareittain, oman puolison kanssa. Ryhmänohjaajien tärkeimpiä tehtäviä ovat keskustelun ohjaaminen, puheenvuorojen tasapuolinen jakaminen ja aikataulusta huolehtiminen, kuunteleminen, rohkaiseminen ja toivon herättäminen. Tapahtumissa on kaksi noin kahden tunnin vertaisryhmätapaamista päivittäin.

Ryhmänohjaajaparilta edellytetään kokemusta oman parisuhteen työstämisestä, osallistumista yhdistyksen tapahtumiin sekä ryhmänohjaajille suunnatun peruskoulutuksen suorittamista. Lisäksi suositellaan osallistumista muihin yhdistyksen vapaaehtoisille tarkoitettuihin koulutuksiin.

 

Paristo-pienryhmän ohjaajapari 

Ohjaajapari kokoaa omalta paikkakunnaltaan 3–5 parin Paristo-vertaisryhmän keskustelemaan parisuhteen asioista 1–2 kertaa kuussa. Ohjaajat tilaavat Parempi avioliitto ry:ltä Paristo-pienryhmämateriaalin. Se sisältää diaesitykset ja tehtävät 30 kokoontumiskertaa varten. 

Ohjaajapari valmistelee ensimmäisen kokoontumisen kotiinsa tai muuhun sovittavaan tilaan. He esittelevät ensimmäisen aiheen materiaalin ja oman kokemuksensa pohjalta; seuraavilla kerroilla on muiden parien vuoro alustaa keskustelu.  
Ohjaajaparilta edellytetään intoa perustaa ryhmä, kykyä organisoida toiminta ja mielellään kokemusta ryhmän ohjaamisesta. Ryhmän tarkoitus on tukea pareja arjen ja parisuhteen haasteissa.

 

Sometiimiläinen

Sometiimiläinen ideoi ja tuottaa parisuhdeaiheisia päivityksiä Parempi avioliitto ry:n sosiaalisen median tileille Facebookissa ja Instagramissa. Vapaaehtoinen luo osaltaan yhdistyksen viestinnällistä ilmettä persoonallisilla oivalluksillaan parisuhteen arjesta ja kohokohdista.
Sometiimiläisen on hallittava sosiaalisen median perustaidot. Hän ideoi postauksen, kirjoittaa tekstin, etsii tai kuvaa kuvituksen ja julkaisee päivityksen. Hänellä on hyvä olla luova ja innostava tapa ilmaista itseään. Somepäivitysviikko on noin kuuden viikon välein. 
Tehtävässä pidät yllä ja kartutat myös työelämässä hyödyllisiä sosiaalisen median taitoja. Sometiimi pitää yhteyttä Facebook-ryhmässä ja tapaa, ideoi ja kouluttautuu 1–2 kertaa vuodessa.

 

Vapaaehtoinen puhelinpäivystäjä 

Puhelinpäivystäjän tehtävänä on päivystää ja vastata parisuhdepuhelimeen ja tarjota keskustelutukea soittajille. 
Parempi yhteys -parisuhdepuhelin päivystää tiiistaista perjantaihin kello 10–16. Yksi päivystysvuoro kestää 3 tuntia, joko klo 10–13 tai klo 13–16. Päivystäjä voi itse varata itselleen päivystysvuoroja oman innostuksensa mukaan.  

Puhelinpäivystäjältä edellytetään halua auttaa, kykyä eläytyä toisen asemaan, kykyä kuunnella osoittaen välittämistä ja hyväksyntää sekä vaitiolovelvollisuutta. Lisäksi edellytetään päivystäjien koulutukseen ja ryhmätyönohjaukseen osallistumista.

 

Vapaaehtoinen tukipari 

Tukipari tarjoaa vertaistukeen perustuvaa keskusteluapua parisuhdekriisissä tai haastavassa tilanteessa olevalle parille. Apu on tarkoitettu pariskunnalta pariskunnalle. Tukiparin tärkeimpiä tehtäviä ovat molempien puolisoiden kunnioittava kuunteleminen, rohkaiseminen ja toivon herättäminen. 
Tukiparit tapaavat tuettavia pareja tyypillisesti 3–6 kertaa joko livenä tai etänä. Tapaamisten paikasta, määrästä ja säännöllisyydestä tukipari ja tuettava pari sopii keskenään.  

Tukiparilta edellytetään kokemusta oman parisuhteen työstämisestä, osallistumista yhdistyksen parisuhdekurssille sekä tukipareille suunnatun peruskoulutuksen suorittamista. Lisäksi suositellaan osallistumista tukiparien omiin koulutuksiin.

 

Leiribändin jäsen

Leiribändin jäsenet huolehtivat musiikkivastaavan johdolla yhteislaulujen säestämisestä tapahtumissa. Mukaan bändiin on mahdollista päästä, kun tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä ruksittaa kohdan ”Voin toimia musiikissa soittajana/laulajana”. Musiikkivastaa kokoaa bändin pari viikkoa ennen tapahtumaa ja on yhteydessä bändiläisiin.

Bändiläisiltä edellytetään oman soittimen hyvää hallintaa, nopeaa uusien stemmojen omaksumista sekä itsenäistä harjoittelua ennen tapahtumaa.

Kuva: Joel Kallio

© Parempi avioliitto 2022

Jonotuslista Liity jonotuslistalle syöttämällä sähköpostiosoite alla olevaan kenttään.
You need to Login for joining waitlist.