Syvemmälle – parisuhteen perustuksiin, Parisuhdekurssi verkossa

  • 30.7.–1.8.2021
Verkossa

Nyt teillä on mahdollisuus osallistua matalalla kynnyksellä parisuhdekurssille. Tulkaa yhdessä haistelemaan, millaista parisuhteen hoitaminen voi olla. Samalla saatte kokea yhteyttä muiden osallistujien kanssa turvallisessa ilmapiirissä.

Mitä kurssi sisältää?

Kurssilta saatte tutkitusti toimivan työkalupakin parisuhteen hoitamiseen. Yksi tärkeimmistä teemoista on vuorovaikutustaitojen lisääminen, sillä toimimattoman kommunikaation tiedetään olevan eräs tavallisimmista syistä parisuhdeongelmien taustalla. Lisäksi kurssilla käsitellään sitoutumista ja avioliiton vaiheita, rakkauden tuhoojia, itsetunnon vaikutusta parisuhteeseen, luottamusta ja anteeksiantamista sekä seksuaalisuutta ja muita suhdetarpeita. 

Kurssi rakentuu luennoista sekä pienryhmä- tai parikeskusteluista. Vertaisryhmässä luennon teemoista keskustellaan muiden osallistujien kanssa luottamuksellisesti. Halutessanne voitte tehdä tehtäviä myös kahdestaan.

Miten pääsen mukaan?

Ilmoittautuminen tapahtuu verkkokaupan kautta.

ILMOIttaudu tästä

Tutustu: Verkkokaupan käyttöohjeet

Ilmoittaudu sillä sähköpostilla, johon haluat saada tapahtumalinkin.

Ilmoittautuminen on saapunut perille, kun saatte ilmoittautumiskuittauksen ja laskun sähköpostiinne.

Ilmoittautuminen ryhmätyöskentelyyn päättyy ma 26.7.2021.

Ilmoittautuminen parityöskentelyyn päättyy to 29.7.2021.

Kurssin hinta

120 € / pari

– 60 € / ryhmänohjaajapari

Ohjelma

Pe 30.7.
10.00 Sitoutuminen ja avioliiton vaiheet
Sari ja Juha Savela
Ryhmät/Paritehtävät
12.3o Lounastauko
13.30 Vuorovaikutuksen työkalupakki
Hanna Ranssi-Matikainen ja Pekka Matikainen  Ryhmät/Paritehtävät
16.00 Päivä päättyy
Toiminnallista iltaohjelmaa

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin ohjelmassa.

La 31.7.
10.00 Rakasta puolisoasi niin kuin itseäsi
Sini ja Riku Rantakari
Ryhmät/Paritehtävät
12.3o Lounastauko
13.30 Suhdetarpeet
Maria ja Markku Ihonen
Ryhmät/Paritehtävät
16.00 Päivä päättyy
Toiminnallista iltaohjelmaa

Su 1.8.
10.00 Rakkauden tuhoojat
Katja ja Tero Joronen 
Ryhmät/Paritehtävät
12.3o Lounastauko
13.30 Luottamus ja anteeksiantaminen
Tiiu Raid-Ala ja Lauri Ala
Ryhmät/Paritehtävät
16.00 Tapahtuma päättyy

Sitoutuminen on syvän ja läheisen parisuhteen edellytys. Tämän ovat espoolaiset Sari ja Juha Savela saaneet itsekin todeta 30-vuotisen avioliittonsa aikana.

Sitoutuminen on perusta, jolle on turvallista rakentaa kestävä parisuhde. Toiseen sitoutuminen on henkistä, sisäistä ja fyysistä uskollisuutta. Jokainen parisuhde etenee kehitysvaiheittain. Yleensä suhde alkaa tiiviistä ja läheisestä symbioosivaiheesta, mutta rakastumisen tunne ei kestä ikuisesti. Suhteeseen kuuluu luonnollisena läheisyysvaihetta seuraavat eriytymis- ja ristiriitavaihe.

Kasvu tasaveroiseen kumppanuuteen käy erilaisten vaiheiden, toisinaan syvienkin kriisien, kautta. Vuosien varrella avioliittotyöstä on tullut Saveloiden yhteinen harrastus.

Toimiva keskinäinen vuorovaikutus on ollut Hannalle ja Pekalle suhteen alusta saakka tavoittelemisen arvoinen päämäärä. Aina itsen saatikka toisen ymmärtäminen ei ole ollut helppoa. Harjoittelemisessa on kannustanut tieto siitä, että uusia vuorovaikutustaitoja voi oppia läpi elämän.

Kaksi kommunikaatiotyökalua ovat olleet ahkerassa käytössä: ymmärtämispalaute sekä itseilmaisun alueiden monipuolinen käyttö ristiriitatilanteissa. Vuorovaikutus kannattaa ankkuroida aistihavaintoihin, jotka herättävät usein tunteita ja tulkintoja. Muutostoiveet on hyvä sanoittaa tiedostettuina pyrkimyksinä ja tekoina, joiden avulla kaivattua muutosta lähdetään tavoittelemaan. Silti asenne ratkaisee: rakkaus auttaa tulkitsemaan toisen tarkoitusperiä suopeammin.

Hannalle ja Pekalle parisuhde on ollut vaiheikas tutkimusmatka itseen ja toiseen. Avioliittotyön tekeminen vuodesta 1999 on auttanut tärkeiden välietappien saavuttamisessa.

Rantakarit rohkaisevat tutkimaan omaa itsetuntoa ja sen vaikutusta parisuhteeseen lempeästi ja vastuullisesti. Läheisessä suhteessa omat haavat tulevat näkyviksi. Niiden tunnistaminen ja niistä keskusteleminen turvallisessa ilmapiirissä lisäävät puolisoiden keskinäistä tuntemista ja läheisyyttä. ”Tulla rakastetuksi sellaisena kuin on” on vahva itsetuntoa muuttava voima.

Sini ja Riku eivät tienneet, mihin ryhtyivät, kun naimisiin menivät. Siitä alkoi kiinnostava tutkimusmatka itseen, toiseen ja rakkauteen.

Puolisoiden hyvä keskinäinen suhde täyttää kummankin tärkeimpiä tunnetarpeita kuten välittämistä, arvostusta, turvaa, lohdutusta ja rohkaisua. Vajaus puolestaan sattuu syvälle. Kokeneet avioliittotyöntekijät Maria ja Markku Ihonen rohkaisevat puolisoita myöntämään tarvitsevuutensa ja opettelemaan tunnistamaan omat tarpeensa, jotta niistä voi kertoa puolisolle. Yhtä tärkeää on opetella kuuntelemaan ja täyttämään puolison tarpeita, jotka usein poikkeavat omistamme.

Ihosten avioliitto täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Kriiseittä he eivät ole selviytyneet, vaan monta kertaa on pitänyt selvittää, mitä toinen oikeastaan tuntee ja tarvitsee. Vapaaehtoistyön monet muodot innostavat heitä jatkuvasti kehittymään ja kehittämään.

Tiiulle ja Laurille nämä teemat ovat olleet perustavanlaatuisen tärkeitä avioliiton onnistumisen kannalta. He ovat kompuroineet ja kaatuilleet keskinäisen luottamuksen rakentamisessa ja sitä myötä joutuneet oppimaan anteeksiantamisen aakkosia juurta jaksaen. Siihen on tarvittu monta leiriä ja  tukea vertaisilta. Jakamalla omista kokemuksista ja oivalluksista he ammentavat edelleen nykyään kukoistavaan ja tasapainoiseen parisuhteeseen. Anteeksiannon voima on tullut heille tutuksi sekä välttämättömäksi työkaluksi, nyt jo 20 avioliittovuoden ajan.

Kenelle kurssi sopii?

Voitte osallistua juuri siellä, missä ikinä olette. Tuomme tutkitusti toimivan parisuhdeosaamisemme luoksenne helposti saavutettavassa muodossa. Tämän kurssin avulla voitte syventää parisuhdettanne, vaikka ette olisi aiemmin osallistuneet millekään parisuhdekurssille.

Kurssi sopii kaikille pareille, jotka haluavat:

  • kehittää vuorovaikutustaitojaan parisuhteessa
  • oppia ymmärtämään toisiaan paremmin
  • lisätä läheisyyttä parisuhteessaan
  • rakastua uudelleen ja syvemmin toisiinsa

Mitä välineitä tarvitsen?

Tietokoneen ja verkkoyhteyden. Voit osallistua myös tabletilla tai puhelimella, mutta pienellä ruudulla osallistumiskokemus ei välttämättä ole optimaalinen. Kurssitallenteet voitte katsoa yhdessä milloin tahansa verkkotapahtuman aikana, mikäli esimerkiksi lastenhoitotilanne hankaloittaa kurssille osallistumista tiettynä kellonaikana.  

Ennakkotehtävä

Lähetämme ilmoittautuneille kurssin teemoihin virittävän ennakkotehtävän sähköisen tervetulokirjeen yhteydessä.

Peruutusehdot

Palautamme laskun kokonaissumman edellyttäen, että peruutuksesta on ilmoitettu viimeistään viikkoa ennen tapahtuman alkua. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista pidätämme oikeuden periä laskun kokonaissumman.

Peruutukset osoitteeseen toimisto@parempiavioliitto.fi tai puhelimitse 050 357 6990.

Lisätiedot kurssista

toimisto@parempiavioliitto.fi , 050 3576 990

Tukea ennen tapahtumaa ja sen jälkeen

Jos kaipaatte tukea parisuhteeseenne, mutta tapahtumaan on vielä aikaa tai jos tapahtuman jälkeen tuntuu siltä, että haluaisitte jutella jonkun kanssa, voitte hakea tukiparia.

Tukipari on koulutettu, vapaaehtoinen pariskunta, joka tukee toisia pareja haastavissa parisuhdetilanteissa. Tukiparin saa maksutta ja nopeasti, noin viikossa. Tukipari pyritään löytämään mahdollisimman läheltä asuinpaikkaanne ja tapaamiset myös etäyhteyksin ovat mahdollisia. Koskaan ei ole liian aikaista hakea tukiparia.

Hae tukiparia

Tapahtumakuva: Pexels / Gustavo Fring

Jonotuslista Liity jonotuslistalle syöttämällä sähköpostiosoite alla olevaan kenttään.
You need to Login for joining waitlist.