1. Parisuhdekriisi – Mitä tehdä?

Soita Parempi yhteys -parisuhdepuhelimeen, 050 3122 325 (ti-pe 10-16). Siellä sinua kuuntelevat kokeneet ja koulutetut työntekijät. Monesti jo se, että saat puhua asioistasi, helpottaa niiden jäsentämistä ja rauhoittaa. Puolison kohtaaminen saattaakin olla kevyempää ajatusten tuulettamisen jälkeen. Keskustelut parisuhdepuhelimessa ovat luottamuksellisia.  

Voit myös hakea tukiparia. Tukiparitoiminnassa tarjotaan vertaistukea parisuhdekriisissä tai haastavassa tilanteessa olevalle parille nopeasti ja maksutta. Toiminta on tarkoitettu pariskunnille, sillä molempien puolisoiden sitoutuminen kriisin työstämiseen johtaa useammin pysyviin muutoksiin parisuhteessa.  

Tukipari on koulutettu vapaaehtoinen pariskunta, joka haluaa antaa tukea haastavissa tilanteissa. Tukipari on vierellä kulkija, jonka tärkeimpiä tehtäviä ovat kuunteleminen, rohkaiseminen ja toivon herättäminen.  

Lähde parisuhdekurssille tai -leirille, joita järjestämme useita eripituisia vuosittain. Kursseja on eri puolilla Suomea sekä verkossa. Niissä käsitellään parisuhteen eri osa-alueita luentojen ja pienryhmäkeskustelujen avulla. Vertaistuki koulutettujen ryhmänohjaajien luotsaamissa pienryhmissä on monille parisuhdekurssien parasta antia. Panostamme myös lastenhoitoon niin, että perheen pienimmät viihtyvät omassa ohjelmassaan luentojen ja pienryhmien aikana. 

2. Kommunikaatio-ongelmat – Miksi aina riitelemme?

Professori Osmo A. Wiio on sanonut “Viestintä epäonnistuu aina, paitsi sattumalta”. Jokaisella on oma tapa itsensä ilmaisemiseen. Monesti hyvää tarkoittavat sutkaukset aiheuttavat viestin vastaanottajassa toisenlaisen reaktion kuin odotimme. Puolisoiden erilaiset tavat viestiä rikastuttavat suhdetta, mutta aiheuttavat toisinaan myös suurta hämmennystä. Kukin tulkitsee viestejä omista lähtökohdistaan. Ymmärrämme toisiamme tahattomasti, mutta monesti myös tahallisesti, väärin. Tahallaan tehdyt väärintulkinnat lisäävät vastakkainasettelua ja ristiriitoja puolisoiden välillä. 

Toisen kuuntelemiseen ja ymmärtämiseen kannattaa panostaa. Puolison näkökulman huomioimisella voi välttää suurimmat parisuhdekriisit. Parisuhteen hyvinvoinnin kannalta parempi vaihtoehto on pyrkiä olemaan samalla puolella kuin vastakkain. 

Parisuhdekriisiin lähdetään hakemaan apua usein kommunikaatio-ongelmien takia. Usein riitojen todelliset syyt ovat syvemmällä. Kommunikaatiota kannattaa opetella. Minä-viesti on hyvä alku: Kerro vain omista ajatuksistasi, tunteistasi ja havainnoistasi syyttämättä tai syyllistämättä toista osapuolta. Näin viestin perille saaminen on helpompaa, vaikkei silti taattua.  

Kaikissa parisuhteissa on riitoja ja ristiriidat kuuluvat elämään. Tärkeää on kuitenkin, että riidat sovitaan ja asiat saadaan käsiteltyä, eivätkä ne jää painamaan kummankaan mieltä. Käytännön parisuhdetaitoja pääset harjoittelemaan myös parisuhdekursseilla ja -leireillä.

3. Rajut riidat – Mitä tehdä, kun sanaharkka äityy väkivaltaiseksi?

Väkivalta on kaikissa muodoissaan tuomittavaa. Kenelläkään ei ole oikeutta käydä toiseen väkivaltaisesti käsiksi, ei edes puolisolla. Vaikka henkisestä väkivallasta ei jää päällepäin näkyviä jälkiä, mielen haavat eivät välttämättä parane täysin koskaan. 

Lähisuhdeväkivaltaan on tärkeää hakea apua. Avun hakemista saattaa hidastaa usein toive paremmasta tai myötätunto tekijää kohtaan. Tilanne kuitenkin yleensä pahenee, jollei sille tehdä mitään. Apua saa esimerkiksi Nollalinjasta, jonka numerossa 0800 05005, ammattilaiset päivystävät vuorokauden ympäri. Uhkaavassa tilanteessa voi aina soittaa poliisille, 112. Kannattaa myös selvittää oman alueen turvakoti. Sinne voi soittaa tai mennä vuorokaudenajasta riippumatta.

4. En voi ymmärtää sinua - Olemmeko liian erilaisia?

Suhteen alussa erilaisuus koetaan usein kiehtovana, se täydentää omaa persoonaa. Myöhemmin se, mikä toisessa aluksi kiinnosti, voi alkaa ärsyttää, jopa niin, että puolison vahvuudet alkavat tuntua heikkouksina. Enää ei ehkä haluakaan muuttaa omaa käyttäytymistään tai sopeutua erilaisuudesta johtuviin tilanteisiin. Ajatuksiin hiipii muutosvaatimuksia, jotka sisältävät viestin: en hyväksy sinua tuollaisena. Suhde joutuu koetukselle.  

Vuorovaikutustaidot ovat ratkaisevassa asemassa ratkottaessa eroista johtuvia pattitilanteita. On tärkeää oivaltaa, että puolisot saavat olla erilaisia eikä heidän tarvitse olla toistensa peilikuvia. Erilaiset piirteet voi oppia näkemään arvokkaina piirteinä. Mahdollisuus tarkastella asioita ja ratkaista ongelmia kahdesta eri näkökulmasta voi parhaimmillaan toimia suhteen voimavarana. Esimerkiksi kotityöt voidaan jakaa kummankin vahvuuksien mukaan.  

Puolisoilla voi olla erilaiset näkemykset myös parisuhteen ongelmista tai tilasta. Toinen voi kokea, ettei parisuhteessa ole ongelmia, vaikka toisen mielestä tilanteessa olisi paljon parannettavaa ja hän itse voi suhteessa huonosti. Tällaisessa tilanteessa olisi hyvä oivaltaa, että toisen puolison ongelma on aina molempien ongelma. Jos toinen voi huonosti, hänen viestinsä kannattaa ottaa vakavasti ja miettiä yhdessä, mitä asialle voitaisiin tehdä.  

Toisinaan toinen puolisoista olisi halukas hakemaan apua esimerkiksi parisuhdekurssilta tai tukiparilta, mutta toiselle omien asioiden kertominen muille voi tuntua liian pelottavalta. Voi myös pelottaa, että joutuu ikään kuin syytetyn penkille. Parisuhdekursseillamme pienryhmäohjaajat ja tukiparit on koulutettu kohtaamaan jokainen tasapuolisesti. Kumpikin puolisoista saa kertoa oman näkemyksensä tilanteesta. Tärkeintä on, että puolisot tulevat toistensa tahoilta kuulluiksi ja löytävät yhdessä uusia näkökulmia tilanteeseen.  

Puolisoa ei kuitenkaan voi pakottaa mukaan parisuhdekurssille tai tukiparin luokse. Yksinkin voi silti tehdä asioita suhteen eteen. Oman käyttäytymisen muuttaminen voi herättää halun muutokseen myös puolisossa. Jatkuvat syytökset ja muutosvaatimukset usein vain passivoivat toista. Niiden vähentäminen puolestaan saattaa antaa tilaa muutokselle. Myös rakkaudentäyteisiin viesteihin vastataan yleensä ennen pitkää rakkaudella.  

Jos kaipaa keskusteluapua, soita Parempi yhteys -parisuhdepuhelimeen, 050 3122 325 (ti-pe 10-16). Siellä sinua kuuntelevat kokeneet ja koulutetut päivystäjät. Monesti jo se, että saat puhua asioistasi, helpottaa niiden jäsentämistä ja rauhoittaa. Puolison kohtaaminen saattaakin olla kevyempää ajatusten tuulettamisen jälkeen. Keskustelut parisuhdepuhelimessa ovat luottamuksellisia.  

5. Avioliiton arki on muuttunut tylsäksi – Mistä kipinää suhteeseen?

Pitkässä parisuhteessa eläminen saattaa jossain vaiheessa alkaa tuntua tylsältä, jos suhteeseen ei ole aikaa panostaa. Myös erilaiset elämänvaiheet esim. lasten syntymä vaikuttavat parisuhteen dynamiikkaan. Usein jo pelkkä vaivannäkeminen toisen eteen synnyttää suhteessa hyvää hyrinää.  

Yhteinen aika on tärkeää puolisoiden välisen tunnesuhteen syntymiseen ja syventämiseen. Myös omista tarpeista kertominen ja huolehtiminen sekä toisen kuunteleminen vahvistavat suhdetta.  

Puolison kanssa vietettävää aikaa kannattaa priorisoida. Asioiden kokeminen yhdessä syventää suhdetta, esimerkiksi harrastukset, matkat tai vaikkapa yhteisöjen hyväksi toimiminen. Yhteisen ajan ei aina tarvitse olla mitään sen ihmeellisempää kuin yhdessä tehdyt kauppareissut, lenkkeily tai pyykin viikkaaminen. Ne luovat hyviä hetkiä toisen kohtaamiseen. Kotitöitäkin voi tehdä yhdessä. On kuitenkin hyvä etsiä myös sellaista tekemistä, josta molemmat puolisot pitävät.  

Pienet huomionosoitukset arjen keskellä piristävät suhdetta. Ensiksi on hyvä ottaa selvää, millaisista asioista puoliso pitää ja mitkä asiat viestivät hänelle rakkaudesta. Esimerkiksi ruuan laittaminen, kukkien ostaminen tai vaikka auton pesettäminen kertovat puolisolle rakkaudesta arjen kiireen keskellä. Puolison yllättäminen lahjalla tai ravintolaillallisella on myös hyvä idea. Kannattaa muistaa, että huomioiminen sinänsä on tärkeää, ei se miten paljon asiaan rahallisesti panostaa.  

Arjessa hellyys ja sipaisut ohimennen saattavat jäädä vähiin. Koskettamisen ja ihokontaktin hyvinvointia lisääviä vaikutuksia on pitkä lista: stressin ja aggressiivisuuden väheneminen tai unen laadun paraneminen kuuluvat listan kärkeen. Aamu- ja iltasuukot, voimahalit tai pienet hipaisut vieraiden läsnä ollessa vahvistavat suhdetta. Läheisyyttä ja hellyyttä kannattaa ylläpitää. Sen ei tarvitse olla eroottisesti latautunutta. Toisaalta myös ei-eroottinen kosketus saattaa lisätä erotiikkaa. 

Myös parisuhdekurssit ja -leirit ovat hyvä väylä etsiä yhteyttä puolisoon. Niillä keskitytään toisen kohtaamiseen sekä omien ja yhteisten kipukohtien työstämiseen. Myös kadoksissa ollut yhteys puolisoon saattaa löytyä. Saatte myös vinkkejä ja opetusta siihen, miten hyvästä parisuhteesta voi saada vielä paremman. 

6. Hyvä/Paha raha – Miksi riitelemme rahasta?

Raha on yksi yleisimmistä riidanaiheista parisuhteessa. Puolisoiden rahankäyttötavat ovat usein erilaisia ja matkan varrella opittuja. Toisella on ollut ehkä enemmän rahaa käytettävissään, ja hän on saattanut tottua kuluttamaan hintoja sen enempää miettimättä. Toinen taas on tottunut harkitsemaan jokaista ostosta huolella. Erilaiset rahankäyttötavat saattavat alkaa hiertää vähitellen. 

Rahankäytöstä kannattaa päättää yhdessä ja isoista ostoksista tehdä yksimielinen päätös. Puolison kanssa voi esimerkiksi päättää alarajan sille, minkä hintaisista ostoksista sovitaan yhdessä. Salaa tehdyt ostokset saattavat tuottaa hetkellistä iloa, mutta luovat pitkällä tähtäimellä etäisyyttä puolisoiden välille. Luottamus ja avoimuus tässäkin asiassa auttavat rakentamaan parempaa parisuhdetta. 

Joissain perheissä raha-asiat hoidetaan puolisoiden omilta tileiltä, toisissa kaikki rahat ovat yhteisiä. Jos toinen puolisoista käy töissä ja toinen on kotona lasten kanssa, rahaa on luonnollisesti vähemmän käytössä. Työssäkäyvästä saattaa tuntua siltä, että hän vain raataa ja rahat häviävät tililtä ilman, että niistä ehtiä lainkaan nauttia.  

Kun molemmat tietävät, mistä raha tulee ja minne se menee, vastuu raha-asioista jakautuu tasaisemmin. Menoista ja tuloista voi laatia myös taulukon, jolloin on helppo seurata, mihin yhteiset rahat kuluvat. Yhdessä voidaan myös päättää, kumpi huolehtii laskujen maksusta vai tehdäänkö sekin yhdessä. Rahasta avoimesti puhuminen selkiyttää tilannetta ja vähentää kuluttavien rahariitojen tarvetta. 

7. Monikulttuurinen liitto – Miten välttää yhteentörmäykset?

Kuka olen? Mistä tulen? Miksi teen asioita kuten teen? Se, mitä itse pidämme normaalina ja itsestään selvänä, saattaa olla toiselle outoa. Kuten kaikissa parisuhteissa, omien toimintatapojen tunteminen helpottaa arkea. Kun tiedostaa, miksi toimii tietyssä tilanteessa tietyllä tavalla, on helpompi kohdata puoliso ja ymmärtää, että hänkin toimii taustastaan ja lähtökohdistaan käsin. Monikuluttuurisissa avioliitoissa oman kulttuurin ymmärtäminen on perusedellytys yhteyden syventymiselle. Kun itse tiedostaa ja osaa kertoa, miksi jokin asia tehdään tietyllä tavalla, on toisenkin helpompi hahmottaa itselle vieras asia. Näin puolisot voivat yhdessä keskustellen luoda oman kolmannen kulttuurin, jossa molemmat kokevat olonsa kotoisaksi. 

Suomessa mies ja nainen ovat hyvin tasa-arvoiset. Suomalainen nainen on tottunut yhdenvertaisuuteen ja hän on vahvasti tietoinen omista oikeuksistaan. Tämä ei välttämättä ole itsestäänselvyys muissa kulttuureissa. Haasteita monikulttuuriseen parisuhteeseen saattaa tuoda myös se, että nainen on miestään paremmin koulutettu. Toisaalta mies saattaa olla ollut kotimaassaan korkeastikin koulutettu, mutta Suomessa hänen on vaikea työllistyä. 

Suomalainen puoliso saattaa auttaa toista esimerkiksi töiden tai oleskeluluvan hakemisessa. Kun suomalainen mies auttaa vaimoaan, tätä pidetään normaalina. Kun taas suomalainen vaimo auttaa ulkomaalaista miestään, saattaa asetelma olla miehelle hankala. Hän on tottunut siihen, että miehen tehtävä on pitää huolta perheestään. Jos asioiden tekeminen toisen puolesta jää puolisoilla päälle, toinen saattaa liukua tahtomattaan ikään kuin lapsen asemaan. On tärkeää, että molemmat puolisot ovat aikuisia ja ottavat vastuun omasta elämästään. 

Suomessa perheellä tarkoitetaan usein vanhempien ja lasten muodostamaa ydinperhettä. Laajaan perhekäsitykseen taas liittyy monesti velvollisuus pitää huolta myös muista sukulaisista. Joskus Suomeen muuttanut puoliso saattaa tehdä montaakin työtä elättääkseen sekä perheensä Suomessa että synnyinmaassaan. Tämä aiheuttaa paljon ristiriitoja monikulttuurisissa avioliitoissa. Asiaan ei itse voi välttämättä vaikuttaa, koska puolison vanhassa kotimaassa ei ole esimerkiksi sosiaaliturvaa. Asiasta on tärkeä puhua niin, että kummankin tunteille on tilaa. Vaikka asetelmaa ei voitaisikaan muuttaa, molempien tunteiden kohtaaminen helpottaa oloa ja syventää puolisoiden välistä suhdetta. 

Suomessa noudatetaan maailman tiukimpia lastensuojelulakeja. Skandinavian ulkopuolelta tulevalle saattaa tuntua oudolta, ettei lasta saa missään tilanteessa lyödä tai tukistaa. Kun esimerkiksi isä tulee sellaisesta kulttuurista, jossa lasten ruumiillinen kuritus on normaalia, hänelle toimintatavan muuttaminen voi olla hyvin vaikeaa. Hän saattaa vetäytyä lastenkasvatusvastuusta niin, että päävastuu siitä jää äidille. Jos äiti ei saa lapsia ”kuriin” se taas raastaa isän hermoja. Isä saattaa osallistua hyvinkin mielellään pienen vauvan hoitoon, mutta kun lapsi kasvaa ja alkaa etsiä omia rajojaan, isän keinot loppuvat. Keskustelu ja kompromissit ovat tässäkin asiassa tärkeitä. 

Apua ja tukea monikulttuurisiin parisuhteisiin tarjoaa Familia ry. 

© Parempi avioliitto 2022

Jonotuslista Liity jonotuslistalle syöttämällä sähköpostiosoite alla olevaan kenttään.
You need to Login for joining waitlist.