Kasvun mahdollisuudet

Aloitin kuluvana talvena psykologian opinnot. Niiden myötä olen jäänyt miettimään, mitkä ovat kasvun mahdollisuudet. Ajattelen, että avioliitossa kasvu on tärkeää ja tavoiteltavaa. Kuinka paljon omaan kasvuun ja yhteiseen kasvuun avioliitossa voi oikeasti vaikuttaa?

Psykologisen tutkimuksen mukaan noin 50 prosenttia ihmisen ominaisuuksista on perimään pohjautuvia ja siten suhteelliseen pysyviä ominaisuuksia. Toinen puolisko on ympäristön vaikutusta ja muovautuvampaa. Unelmani avioliitosta on, että siinä kumpikin saisi kasvaa ihmisenä ja kasvaa itsensä näköiseksi. Samalla kumpikin kasvaisi yhdessä toimivaan, rakkaudelliseen avioliittoon ja syvään yhdeyteen. Kuinka se asettuu käytäntöön?

McAdamsin persoonallisuusteorian ensimmäisellä tasolla kuvataan ihmisen melko pysyviä ominaisuuksia kuten temperamenttia ja yksilön taipumuksellisia piirteitä. Ne rakentuvat geneettiselle ja biologiselle pohjalle. Temperamenttiin liittyy mm. rytmisyys, sensitiivisyys, suhtautuminen muutoksiin ja uusiin asioihin, tunneilmaisun voimakkuus ja ärsytyskynnys sekä tunneilmaisun sävy eli onko ihminen tyypillisimmin aurinkoinen vai alakuloinen. Piirteitä kuvataan mm. viidellä ominaisuudella: tunne-elämän tasapainoisuudella, ekstroversion määrällä, avoimuudella uusille asioille, sovinnollisuudella ja tunnollisuudella.

Uskon, että ensimmäinen askel kasvun tiellä on tunnistaa ja tunnustaa omia ja puolison suhteellisen pysyviä ominaisuuksia. Temperamentti- ja taipumuksellisten piirteiden muuttaminen on vaikeaa, mahdotontakin, mutta niiden kanssa voi oppia elämään luontevasti ja suhteellisen sopuisasti. Kun olemme oppineet ymmärtämään, että minulle on tyypillistä suhtautua muutoksiin varovaisesti, mutta lämpenen kyllä ajan myötä tai että puolisoni on rytmisyydeltään sellainen, että aamulla ei kannata yrittää keskustella mitään mutkikasta, se tekee arkea ja kummankin käytöstä ymmärrettävämmäksi. Hyväksyvä itsetuntemus kummankin persoonallisuuden pohjavirroista on hyvä alku kasvulle.

McAdamsin persoonallisuusteorian mukaan yksilön suhteellisen pysyvien piirteiden päälle rakentuu yksilön tavoitteista, arvoista, elämäntehtävistä ja selviytymiskeinoista muodostuva toinen taso. Näihin vaikuttavat sekä aika että paikka ja tämän tason asioiden suhteen muutokset ovat mahdollisempia. Avioliiton suhteen ajattelen, että jokainen voi kasvaa ymmärryksessä, millaiset asiat ovat yhteisiä elämänhaaveita ja mitkä kummankin omia unelmia. Rakentua voi omien ja yhteisten arvojen tunnistamisessa, sanoittamisessa ja muodostamisessa. Kehittyä voi toinen toisensa tukemisessa omia ja yhteisiä elämäntavoitteita kohti. Kypsyä voi taidoissa käsitellä ristiriitoja, kantaa vastuunsa, sopia ja pyytää anteeksi. Kehittyä voi toinen toinen toisensa tarpeiden tunnistamisessa ja täyttämisessä. Kasvaa voi myös omalle ja puolison luovuudelle tilan ja rohkaisun antamisessa.

Persoonallisuuden kolmantena tasona, kattona muille tasoille, kuvataan tarinamuotoista identiteettiä. Rakennamme ja kokoamme elämästämme tarinaa. Mistä olemme tähän tulleet? Kuka minä olen, kuka sinä olet? Millainen on meidän avioliittomme tarina, sen yhteenpunova juoni ja suunta? Mitä ovat taakkamme? Mitkä ovat vahvuutemme? Millainen tiimi juuri me olemme yksilöinä ja yhdessä?

Vaikka meillä jokaisella on biologinen perustamme, niin kasvun mahdollisuudet ovat runsaat. Hyvinvointiin avioliitossa voi vaikuttaa monin tavoin, geenit eivät ole siitä päävastuussa. Kasvaa voi puolison mielenmaailman tuntemisessa. Kasvaa voi rakkauden osoittamisessa ja siitä kertomisessa. Kehittyä voi arvostuksen ja kiitoksen osoittamisessa. Kehittyä voi tunteiden tunnistamisessa ja sanoittamisessa. Kypsyä voi kuuntelemisessa ja keskustelutaidoissa. Kypsyä voi empatiassa, läsnäolemisen taidossa ja huomioimisessa. Kasvaa voi hyväksynnässä itseään ja puolisoaan kohtaan. Kasvaa voi hellyyden ja rakkauden osoittamisessa toisiamme kohtaan. Taitojaan voi kartuttaa sekä leikillisyydessä, ettei elämä tuntuisi liikaa suorittamiselta, että taidoissa rauhoittua, rentoutua ja palautua yhdessä.

Kasvien kasvutekijöitä ovat lämpö, valo, ilma, vesi ja kivennäisaineet. Kasvussa vaimona ja miehenä lämpöä luo sitoutuminen ja turvallisuus. Valoa tuo hyväksyvä, rakkaudellinen ja kannustava ilmapiiri. Ilmaa kasvuun tuo vertaistuki, jakaminen ja lämmin huumori. Vetenä virtaa usko, toivo ja luottamus. Kivennäisaineina toimivat itsetuntemus, tieto ja ymmärrys.

Kasvu on harvoin nopeaa. Vuosirenkaiden muodostumista ei voi hoputtaa ja jokaisen hedelmällisen avioliiton vuosirenkaan muodostumiseen tarvitaan kasvutekijöitä. Kasvu on kuitenkin palkitsevaa ja tuottaa ajan myötä satoa, josta riittää niin yhteiseen varastoon kuin jaettavaksi muille. Kasvu mahdollistaa juuriemme punomisen syvemmälle vierekkäin, oksiemme ojentumisen vuosi vuodelta runsaslukuisempina toisiamme kohti ja latvojemme kurottumisen ylemmäs kohti omia ja yhteisiä unelmia.

Teoriapohja:
Dan P. McAdamsin psykologisen yksilöllisyyden malli
Liisa Keltikangas-Järvisen temperamenttitutkimus
Big Five – persoonallisuuden viisi ydinpiirrettä

Tiia Brockman

Tiia Brockman

Blogisti

Nautin oivalluksista, keskusteluista, ymmärtämisestä, lukemisesta, viisastumisesta, kriiseistäkin ja uudelleen rakastumisesta omaan ja samaan puolisoon. Meidän perheen arkea värittää kolme muksua.

© Parempi avioliitto 2022

Jonotuslista Liity jonotuslistalle syöttämällä sähköpostiosoite alla olevaan kenttään.
You need to Login for joining waitlist.