Miksi rahasta tulee helposti riita?

Rahan käyttö on kyselyiden mukaan yksi tavallisimpia riidanaiheita parisuhteissa. Kun riidellään rahasta, riidellään myös siitä, mikä on tärkeää.

Rahariidat liittyvät olennaisesti parisuhteen luonteeseen. Puolisoiden välinen suhde on yhtä aikaa tunne-, seksi ja taloussuhde. Nämä kolme seikkaa erottavat sen muista ihmissuhteista. Siksi usein myös parisuhteen repivimmät riidat liittyvät tunteisiin ja kiintymykseen, erilaisiin seksuaalisiin tarpeisiin tai rahankäyttöön.

Miksi pahimmat riidat tulevat rahasta?

Jos puolisoilla on hyvin erilainen käsitys siitä, miten ja mihin rahaa käytetään, rahasta tulee helposti suhteen keskeinen riidanaihe. Kyse ei useimmiten ole vain siitä, miten yhteiset tulot jaetaan, ostetaanko euron vai puolen euron maitotölkki tai millaiseen kesälomaan säästetään. Pelissä ovat pikemminkin elämänhallintaan liittyvät tunteet, joiden juuret ovat syvällä varhaislapsuuden kokemuksissa. Lähes jokainen suhtautuu rahaan tunteellisesti, olivatpa tunteet sitten kylmiä tai kuumia.

Rahaa käyttämällä ihminen ruokkii käytännön tarpeiden lisäksi usein myös tunteitaan. Mitä paremmin yksilö on niistä selvillä, sitä tietoisempaa perheen rahankäyttö voi olla. Jos jokin taloudenhoitoon liittyvä asia nostattaa toistuvasti isoja riitoja, kyse on todennäköisesti jostain muusta kuin rahasta. Kyse voi olla pelosta, turvattomuudesta tai arvottomuuden tunteesta. Rahasta puhuessa kannattaa hetken tunnustella, miksi minusta tuntuu juuri tältä.

Kannattaako parisuhteessa olla yhteiset rahat?

Jos parisuhteessa kahdesta yksilöstä tulee yksi yksikkö, pitääkö rahojenkin olla täysin yhteiset? Jokainen pari joutuu ratkaisemaan asian itselleen parhaiten soveltuvalla tavalla. Malleja on monia. Osalla kaikki rahat menevät yhteiselle tilille, osalla puolisoiden omille tileille. Jotkut avaavat erillisten tilien lisäksi yhteisen taloustilin, jolle molemmat laittavat tietyn prosenttiosuuden tuloistaan perheen menojen kattamiseksi. Osa korvamerkitsee molemmille tietyn rahasumman, jonka käyttämiseen toinen ei saa puuttua.

Oli malli mikä hyvänsä, saman perheen sisälle ei saisi muodostua kahta eri tuloluokkaa, jossa toisella on varaa ylelliseen elämään samaan aikaan, kun toinen joutuu laskemaan euroja ruokaostoksilla käydessään. Enemmän tienaavan ei pitäisi myöskään dominoida perheen raha-asioissa. Vääränlainen vallankäyttö heikentää puolisoiden välistä tunnesuhdetta.

Pitääkö molempien mennä töihin?

Nyky-Suomen elintasostandardi perustuu kahden tulonhankkijan mallille. Molempien puolisoiden tulisi kantaa voimavarojensa mukaan vastuuta koti- ja ansiotöistä. Poikkeuksen tekevät pikkulapsivaihetta elävät perheet, joissa yleensä toinen puolisoista hoitaa jälkikasvua tietyn aikaa kotona.

Usein kotityövastuu on kotona olevalla vanhemmalla työssäkäyvää suurempi. Tilanne tulisi kuitenkin tasata viimeistään siinä vaiheessa, kun molemmat vanhemmat siirtyvät ansiotöihin.

Joissain tapauksissa puoliso kieltäytyy menemästä ansiotöihin, vaikka hän siihen kykenisi. Ilman toisen suostumusta tehty valinta aiheuttaa työssäkäyvälle puolisolle kohtuutonta kuormitusta. Yksin tehdyt päätökset heijastuvat kielteisesti puolisoiden väliseen luottamussuhteeseen.

Miksi puoliso tuhlaa?

Kumppania valitessa erilaisuus vetää magneetin lailla puoleensa. Tämä koskee usein myös tapaa käyttää rahaa.  Vaikkei toinen lähtökohtaisesti olisi holtiton rahankäyttäjä, äärimmäisen säästäväisen puolison rinnalla kumppanin rahankäyttö voi alkaa näyttää tuhlailevalta.

Toisen ottama rahankäyttörooli synnyttää rinnalle kuin huomaamatta vastaroolin. Vuodet ja kokemukset vahvistavat alussa syntyneitä malleja, ja raha alkaa synnyttää puolisoiden välille pahaa mieltä ja kitkaa.

Mitä tapa käyttää rahaa kertoo minusta?

Jos pariskunnan rahankäyttötottumukset ovat hyvin kaukana toisistaan, ihanteellista olisi, että molemmat voisivat keskustelujen myötä lähentyä toisiaan. Suhtautuminen rahaan kumpuaa yleensä omasta historiastamme, siksi toimintamallien taustalla olevien syiden hahmottaminen voi auttaa keskusteluissa eteenpäin. Äärimmäinen säästäväisyys voi olla peruja turvattomuuden tai alemmuuden tunteesta.

Molempien olisi hyvä oppia tulemaan toisiaan vastaan. Säästäväisen olisi tärkeä nähdä, että yhteisillä hankinnoilla voi ruokkia parisuhteen hyvää. Reippaammin kuluttavan olisi opittava olemaan hankinnoissaan vastuullisempi ja ennakoida tulevaisuutta säästämällä.

Omia kulutustottumuksia kannattaa säännöllisin väliajoin haastaa, sillä pohjimmiltaan ne kertovat arvoista. Jotta molemmilla voi olla suhteessa turvallinen olo, rahapäätökset kannattaa tehdä yhdessä neuvotellen.

Milloin rahasta kannattaa puhua?

Rahasta puhumista vältellään turhaan. Seurusteluaikana aiheen esille ottaminen saattaa tuntua kiusalliselta. Rahasta kannattaa keskustella silti heti, kuin se suinkin vain on mahdollista. Parisuhteen alussa vastarakastuneet näkevät toisensa usein arkirealismia ihanteellisemmassa valossa. Kun rakkauden tunteet ovat vahvat, molemmat kuvittelevat olevansa melko lähellä toisiaan käytännön raha-asioiden hoitamisessa.

Rahasta puhuminen auttaa tutustumaan tulevaan puolisoon ja havaitsemaan ajoissa mahdolliset hälytysmerkit. Tällaisia ovat esimerkiksi rahanmenoa aiheuttavat riippuvuudet tai pitkään jatkunut velkakierre. Holtiton velkaantuminen saattaa kertoa itsesäätelytaitojen puutteesta. Parisuhteessa toisen ongelmista tulee aina yhteisiä.

Miksi toinen pihistelee hankinnoissa?

Puolison holtittomuus tai ylikorostunut säästäväisyys nostavat usein esiin turvallisuudentunteeseen liittyvät ahdistukset. Lapsuudenperheen tiukka taloustilanne tai ilmassa leijunut työttömyyden uhka saattaa muistua mieleen kulutuspäätösten yhteydessä. Säännöllisin väliajoin esitetty miksi-kysymys auttaa ymmärtämään, mihin oikeastaan reagoimme.

Jos puolison lapsuudenperheen arkea on varjostanut jatkuva pelko selviämisestä, voi mahdollisimman halvalla ostamisen vimma tai pakonomainen kuluttaminen saada järkevän selityksen. Suhtautumisella rahaan on aina looginen historia.  Jos käy ilmi, että raha-asiat ovat todella sekaisin ja että puolisosi on esimerkiksi yrittänyt ratkaista tilannetta ottamalla pikavippejä, jotka uhkaavat kaataa koko perheen talouden, alkakaa selvittää asiaa viipymättä. Esimerkiksi Takuusäätiö osaa auttaa.

Valitse myönteinen hetki asioiden esille ottamiseen, sillä raha-asioissa – erityisesti niihin liittyvissä erimielisyyksissä – kierrokset ja tunteet nousevat nopeasti. Hyvässä ilmapiirissä vaikeistakin asioista puhuminen tekee vuorovaikutuksen helpommaksi.

Miten raha ja seksi liittyvät toisiinsa?

Ne parisuhteessa elävät, jotka raportoivat luottavansa kumppaniinsa raha-asioissa ”täysin” tai ”erittäin paljon”, arvioivat myös seksielämänsä keskimääräistä paremmaksi. Tulokset ovat samansuuntaiset, kysyipä asiaa rakkauden huumassa olevilta kaksikymppisiltä tai arkeen urautuneilta keski-ikäisiltä. Mitä avoimempi kumppanillesi raha-asioissa olet, sitä enemmän saat vastarakkautta.

Makuuhuoneeseen kannattaa luoda tunnelmaa talouden Excel-harjoituksilla. Katso kumppaniasi silmiin, keskustele avoimesti läpi omat rahatoiveesi, tapasi kuluttaa ja säästää sekä niihin liittyvät odotukset. Miettikää, missä kohtaa kumpikin voi tulla toista vastaan.

Keskinäinen avoimuus raha-asioissa on luottamuksen rakentumisen kannalta olennaista. Kyse ei ole rahan määrästä tai varallisuusasteesta, vaan ennen muuta siitä, jakaako pari rahaan liittyvät tavoitteet, arvot ja toiveet keskenään.

Pitääkö ostoksista kertoa puolisolle?

Yhtä lailla talousasioiden salaaminen puolisolta murentaa seksuaali- ja kiintymyssuhdetta. Seksistä on vaikea nauttia, jos tietää puolison salaavan raha-asioita. Pohjimmiltaan kyse on luottamuksesta ja siitä, kokevatko molemmat tulevansa suhteessa kuulluksi.

Yllättävän moni valehtelee puolisolleen rahankäytöstään. Kaappiin ilmestynyt takki ei suinkaan ole uusi, ”sitä ei ole vain ehditty pitää vielä niin paljon”. Taloudellinen uskottomuus on helppo kätkeä vaatekomeroon. Velkaneuvojien mukaan on yleistä, että omasta taloudellisesta tilanteesta ei uskalleta puhuta avoimesti kenenkään, ei edes oman puolison kanssa.

Taloudellinen uskottomuus ja luottamuksen rapautuminen suhteen muilla alueilla liittyvät usein toisiinsa. Jos puoliso on ollut taloudellisesti uskoton, itselle kannattaa esittää kysymys: olenko luonut kotiin ilmapiirin, jossa on vaikea olla avoin?

Parisuhde on hyvä sijoituskohde

Ihminen huoltaa autoaan, kotiaan ja vaatteitaan, miksei siis parisuhdettaan. Treffit ja parisuhdekurssit kannattaa merkitä ajoissa kalenteriin. Kun ostat puolisollesi lahjan, osta vain sitä, mitä hän oikeasti arvostaa – ei sitä, mitä itse toivoisit saavasi. Lahja ei saa olla osa puolison koulutusohjelmaa tai lohtulahja itsellesi.

Jos puolisosi arvostaa säästämistä, lahjan antamisen yhteydessä voi mainita, että satuit saamaan ostoksen halvalla. Useimmissa tapauksissa näin ei kannata tehdä. Se vie saajan silmissä arvon koko lahjalta.

Hemmottelun arvoa ei ratkaise hinta, vaan ajatus. Lahjan ei tarvitse olla kallis. Itse tehty kortti tai viesti, karkkipussi tai tienvarrelta poimittu kukka täyttää tarkoituksensa siinä kuin kalliimpikin lahja. Maksa laskut ajallaan ja pysy budjetissa. Enemmistö miehistä ja naisista sanoo puolison viehättävyyden lisääntyvän siitä, että hän toimii vastuullisesti raha-asioissaan.

Entä rahan antaminen hyväntekeväisyyteen?

Omastaan antaminen kannattaa lisätä osaksi yhteistä taloudenhoitoa. Tutkimusten mukaan antaminen lisää onnellisuutta enemmän kuin saaminen. Jo pienellä summalla voi saada paljon hyvää ja merkityksellistä aikaan. Rahan sijasta antaa voi myös aikaa, taitoja tai muuta materiaalista hyvää. Tärkeintä antamisessa on, että pariskunnalla on yhteinen näkemys siitä, kuinka paljon he muiden hyväksi antavat.

Hyvässä parisuhdetaloudessa tavoitteena on, että yhteinen omaisuus kuuluu molemmille, kumpikin on selvillä taloustilanteesta, isoja summia koskevat päätökset tehdään yksimielisesti ja rahankäyttö on mitoitettu perheelle sopivaksi.

Mistä saan apua kun rahariita jatkuu?

Soita Parempi yhteys -parisuhdepuhelimeen, 050 3122 325 (ti–pe klo 10–16). Siellä sinua kuuntelevat kokeneet ja koulutetut työntekijät. Monesti jo se, että saat puhua asioistasi, helpottaa niiden jäsentämistä ja rauhoittaa. Puolison kohtaaminen saattaakin olla kevyempää ajatusten tuulettamisen jälkeen. Keskustelut parisuhdepuhelimessa ovat luottamuksellisia.

Voit myös hakea tukiparia. Tukiparitoiminnassa tarjotaan vertaistukea parisuhdekriisissä tai haastavassa tilanteessa olevalle parille nopeasti ja maksutta. Toiminta on tarkoitettu pariskunnille, sillä molempien puolisoiden sitoutuminen kriisin työstämiseen johtaa useammin pysyviin muutoksiin parisuhteessa.

Tukipari on koulutettu vapaaehtoinen pariskunta, joka haluaa antaa tukea haastavissa tilanteissa. Tukipari on vierellä kulkija, jonka tärkeimpiä tehtäviä ovat kuunteleminen, rohkaiseminen ja toivon herättäminen.

Lähde parisuhdekurssille tai -leirille, joita järjestämme useita eripituisia vuosittain. Kursseja on eri puolilla Suomea sekä verkossa. Niissä käsitellään parisuhteen eri osa-alueita luentojen ja pienryhmäkeskustelujen avulla. Vertaistuki koulutettujen ryhmänohjaajien luotsaamissa pienryhmissä on monille parisuhdekurssien parasta antia. Panostamme myös lastenhoitoon niin, että perheen pienimmät viihtyvät omassa ohjelmassaan luentojen ja pienryhmien aikana.

© Parempi avioliitto 2022

Jonotuslista Liity jonotuslistalle syöttämällä sähköpostiosoite alla olevaan kenttään.
You need to Login for joining waitlist.